Https://magfin.pl/pl/obsluga-cudzoziemcow

Https://magfin.pl/pl/obsluga-cudzoziemcow

1. Wprowadzenie

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest uproszczoną formą legalizacji pracy w Polsce, przeznaczoną dla obywateli sześciu krajów spoza Unii Europejskiej: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Uzbekistanu.

Oświadczenie umożliwia podjęcie pracy w Polsce bez konieczności uzyskania tradycyjnego zezwolenia na pracę, co znacznie upraszcza i przyspiesza proces zatrudnienia cudzoziemca. W tym artykule omówimy, czym jest to oświadczenie, jakie są warunki i procedura jego uzyskania oraz jakie korzyści i obowiązki wiążą się z jego posiadaniem.

2. Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to dokument umożliwiający pracodawcy w Polsce legalne zatrudnienie cudzoziemca przez okres do 24 miesięcy bez konieczności uzyskania standardowego zezwolenia na pracę. Jest to forma zatrudnienia uproszczona i stosunkowo szybka, która zastępuje dłuższą i bardziej skomplikowaną procedurę uzyskania zezwolenia na pracę.

Wygląd dokumentu:

 • Forma: Dokument papierowy lub elektroniczny zarejestrowany w urzędzie pracy.
 • Zawartość: Informacje o pracodawcy, cudzoziemcu, warunkach zatrudnienia, okresie pracy.

3. Warunki uzyskania oświadczenia

3.1. Kto może skorzystać?

Oświadczenie może być wydane na rzecz obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Uzbekistanu, którzy zamierzają podjąć pracę w Polsce na okres do 24 miesięcy.

3.2. Pracodawca

Pracodawca musi być zarejestrowany w Polsce i spełniać warunki do zatrudniania cudzoziemców, takie jak nieposiadanie zaległości podatkowych oraz płatności składek na ubezpieczenia społeczne.

3.3. Stanowisko i wynagrodzenie

Oświadczenie może dotyczyć różnych stanowisk pracy, pod warunkiem że wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie niższe od minimalnego wynagrodzenia w Polsce na danym stanowisku.

3.4. Umowa

Pracodawca musi przedłożyć projekt umowy, który określa warunki zatrudnienia, takie jak stanowisko, wynagrodzenie, czas pracy oraz inne istotne warunki zatrudnienia.

4. Proces uzyskania oświadczenia

4.1. Przygotowanie dokumentów

Pracodawca powinien przygotować następujące dokumenty:

 • Wniosek o zarejestrowanie oświadczenia: Formularz dostępny na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.
 • Paszport cudzoziemca: Kopie wszystkich stron paszportu oraz oryginał do wglądu.
 • Projekt umowy: Projekt umowy lub inny dokument określający warunki zatrudnienia.

4.2. Złożenie oświadczenia

 • Miejsce złożenia: Powiatowy urząd pracy właściwy dla siedziby pracodawcy.
 • Opłaty: Koszt rejestracji oświadczenia wynosi 100 zł.
 • Terminy: Oświadczenie należy złożyć przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca. Można je zarejestrować na okres maksymalnie 24 miesięcy, ale cudzoziemiec może przebywać w Polsce na podstawie tego oświadczenia maksymalnie 24 miesiące.

4.3. Rozpatrywanie oświadczenia

 • Procedura: Urząd pracy rejestruje oświadczenie, a następnie przekazuje je pracodawcy.
 • Czas oczekiwania: Zazwyczaj oświadczenie jest rejestrowane w ciągu kilku dni roboczych.

4.4. Przekazanie oświadczenia cudzoziemcowi

 • Odbiór osobisty: Pracodawca lub pełnomocnik odbiera zarejestrowane oświadczenie i przekazuje je cudzoziemcowi.
 • Użycie oświadczenia: Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec może ubiegać się o wizę w celu podjęcia pracy w Polsce lub, jeśli już przebywa w Polsce, przedstawić je jako podstawę do legalizacji pobytu.

Podsumowanie

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to praktyczne i efektywne narzędzie pozwalające pracodawcom w Polsce na szybkie i legalne zatrudnienie obywateli sześciu wybranych krajów. Proces uzyskania oświadczenia jest stosunkowo prosty i szybki, co pozwala na elastyczne dostosowanie zatrudnienia do potrzeb pracodawcy.

Posiadanie oświadczenia zapewnia legalność zatrudnienia i umożliwia cudzoziemcom legalną pracę w Polsce przez okres do 24 miesięcy, przy czym obie strony – pracodawca i pracownik – muszą przestrzegać warunków określonych w oświadczeniu.

Sprawdź po więcej tutaj


Ocena: 5/5 (1 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Odwiedziny botów:
 • googlebot: 1 (ostatnio: 10.07.2024 15:24:50)

Podlinkuj wpis:

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *